luni, 7 septembrie 2015

Curs6: E-learning


E-learning-ul  reprezintă folosirea mijloacelor Tehnologiei Informației și Comunicarii în activitățile educaționale. Termenul de E-learning poate fi inlocuit cu urmatorii termeni: multimedia learning, technology-enhanced learning (TEL), computer-based instruction (CBI), computer-based training (CBT), computer-assisted instruction or computer-aided instruction (CAI), internet-based training (IBT), web-based training (WBT), online education, virtual education.

Avantaje:
• reduce timpul și costurile de călătorie ale  elevilor la școală
• elevii pot avea opțiunea de a selecta materialele de învățare care se adaptează la interesele și  nivelul lor de cunoștințe
• elevii pot studia oriunde au un calculator cu conexiune la internet
• modulele de învățare le permit elevilor să studieze în ritm propriu
• favorizează interacțiunea dintre cursanți și instructori
• e-learning poate găzdui diferite stiluri de învățare și facilitează învățarea printr-o varietate de activități
• completarea cu succes de cursuri online sau pe calculator se bazează  pe autocunoaștere și încrederea în sine și încurajează elevii să își asume responsabilitatea pentru procesul de învățare


Dezavantaje:
• Elevii cu motivație scăzută  pentru  studiu pot rămâne în urmă
• Fără structurile de rutină ale unei clase tradiționale, elevii pot deveni  confuzi cu privire la activitățile de curs și termenele limită
• Elevii se pot simți izolați de instructori și colegi
• Instructorul nu poate fi întotdeauna disponibil atunci când elevii au nevoie de ajutor

MOOCMOOC reprezintă abrevierea sintagmei Massive Open Online Courses, pe românește "cursuri online deschise maselor". Salutate ca ultimă tendință în materie de educație, MOOC le oferă studenților posibilitatea de a învăța de la unii dintre cei mai buni profesori de la universități de renume din întreaga lume.
Desigur, învățarea online nu este nicidecum un fenomen nou - cursuri universitare și programe de educație generale online au existat încă de la începuturile internetului. Trăsătura distinctă a MOOC stă însă în dimensiunea și aria de funcționare a acestora. Pornită în 2008, inițiativa câștigă repede popularitate odată cu lansarea, pe 17 iulie 2011, a cursului online "Introducere în Inteligența Artificială ", susținut de doi profesori ai Universității Stanford din SUA: Sebastian Thrun și Peter Norvig. Un număr impresionant de cursanți a răspuns acestei invitații – peste 160 000 de studenți din 190 de țări – și astfel, un nou mod de predare și de învățare a a intrat în conștiința colectivă. În 2012, supranumit "anul MOOC", își fac apariția pe scenă o serie de site-uri care oferă resurse educaționale deschise maselor:
 • Udacity – companie cu  profit fondată de către cei doi profesori de la Stanford menționați mai sus , se autodefinește ca "universitate digitală care are ca misiune democratizarea educației"
 • Coursera – un proiect marca Stanford, de asemenea, "antreprenoriat social partener al universităților de top din lume"
 • edX – un venture non-profit înființat de Harvard și MIT
 • Futurelearn - o platformă din Regatul Unit, de data aceasta, prima inițiativă MOOC din afara Americii de Nord
În decurs de numai câțiva ani, sute de cursuri online deschise maselor, într-o varietate de discipline, au fost urmate de aproximativ 10 milioane de studenți din întreaga lume. 52,9 % dintre aceștia provin din țări non-anglofone. Așadar, ce anume îi atrage pe oameni la acest nou tip de experiență educațională?

Curs 4: Flipped Classroom
Noutatea acestei tehnici constă în structurarea conținuturilor de bază ale unei noțiuni/ teme din programă astfel încât să poată fi parcurse de elevi și acasă, în ritmul propriu, ori de câte ori este necesar pentru a ajunge la asimilarea sau la înțelegerea lor.
Metoda ”flip classroom” este o metodă modernă utilizată în educație. De obicei, aceasta presupune (re-)crearea conținuturilor în format digital, ca pagină/ aplicație web sau ca videoclip online. Strategia facilitează minimalizarea timpului alocat predării și maximizarea timpului necesar interactiunii cu elevii. ”Inversarea” (flip) constă în faptul că “predarea” noțiunilor de bază ale unei lecții se face acasă și nu în sala de clasă. ”Tema” de acasă a elevilor constă în angajarea lor motivată, cu eforturi proprii creative, în procesul cunoașterii, iar temele date clasic pentru aplicarea și consolidarea conținuturilor se efectuează în activitatea colaborativă din sala de clasă.
Elevii câstigă controlul asupra procesului de învățare prin studierea materialelor de curs în afara clasei, folosind lecturi, cursuri video pre-înregistrate (folosind tehnologia, cum ar fi Tegrity) sau emisiuni de cercetare.
Scopul principal al acestei metode  este de a cultiva experiențe de învățare variate pentru cei care învață, care pot include învățarea prin colaborare, învățarea bazată pe proiect, învățare colaborativă de tip peer-learning și rezolvare de probleme.
De multe ori a fost denumită ca ”activitatea școlară la domiciliu și munca la domiciliu în școală”.
Avantajele folosirii acestei metode:
 • reprezintă un amestec de predare directă cu învățarea de tip constructivist;
 • este un mijloc de creștere a interactiunii/ ”timpului de contact” între elevi și profesor;
 • este o modalitate prin care elevii își asumă responsabilitatea pentru propria lor învățare;
 • elevii nu rămân în urmă daca absenteză, informațiile le pot obține online;
 • toți elevii sunt implicați în procesul de învățare;
 • conținutul informațiilor este permanent arhivat, poate fi revizuit sau remediat oricând.

Curs 3: LMS


LMS - este  o aplicaţie software  care  facilitează procesul de învăţare  prin oferirea de cursuri.
În România conceptul de LMS a pătruns în anul 2000 ( http://www.elearning.ro/fenomenul-e-learning-laboratoare-virtuale-si-multi-touch )

În cadrul Departamentului Credis un deosebit succes l-a avut sistemul LMS ,, home-made” coordonat de prof. univ.  Bogdan Logofatu. În anul 2010 , Departamentul Credis a început să utilizeze platformele electronice Google,  care au facilitat comunicarea dintre profesori și studenți, studenți- studenți.
Crearea unui cont Google oferă o multitudine de servicii WEB dintre care cele  mai utilizate sunt: GMail, GDrive, GCalendar, GGroups.
Conceptul BYOD -  bring your own device - îi oferă  posibilitatea studentului care deține una sau  mai multe  dispozitive moderne să acceseze aceste servicii oferite de Google ca minimale.

Cerințe LMS :

 1. personalizarea interfeţei de către utilizatori
 2. permiterea accesului de pe diferite dispozitive
 3. aplicații pentru BYOD
 4. posibilități de auto-evaluare, evaluare și înregistrare a activitații studentului în vederea acordării unui certificat recunoscut oficial

Curs 2: Pedagogia in sec. 21

La baza formării competențelor TIC ale profesorilor a stat documentul ,, UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR TEACHERS “ care scoate în evidentă pe langă competențele de TIC pe care profesorul trebuie să le dețină, și capacitatea acestuia de a transmite  aceste competențe elevilor într-o manieră creativă.


Din perspectiva Taxonomiei lui Bloom educația trebuie să fie abordată în maniera holistica incluzând următoarele domenii: cognitiv, afectiv, psihomotor.

Conceptul de I-Curriculum se referă la cunoştinţele și aptitudinile necesare omului pentru a trai și lucra într-o societate digitală.
Conceptul de E-Curriculum se referă la capacitatea de adaptare, asimilare și utilizare a tehnologiei .

Blocajele în sistemul educației:
 • instituţiile
 • profesorii și studenții


  Tendințele actuale:
  1. Technology
  2. Adaptative learning
  3. Blended learning
  4. Asyncronous learning
  5. Course Management System
  6. Digital Storytelling
  7. Differentiated learning
  8. E-Books
  9. Electronic Classroom
  10. Flipped Classroom
  11. Individualized learning
  12. Gamification
  13. Massive Open Online Course ( MOOC)
  14. Online Lab
  15. Open Educational Resources

  Cursul 1: Studenții în secolul 21
  Un “nativ digital”, este o persoană care s-a născut în timpul sau după introducerea generală a tehnologiilor digitale și prin interacțiunea cu tehnologia digitală de la o vârstă fragedă, are o mai buna intelegere a conceptelor sale.

  De o parte a graniței se află imigrantul digital, acesta  s-a născut înainte de apariţia tehnologiilor  și a întâmpinat dificultați în utlizarea tehnologiei, pe când nativii digitali s-au născut după apariția tehnologiilor  și sunt consideraţi ca făcând parte din ,,Generația Z”.
  În ziua de astăzi, tehnologiile sunt o parte integrantă din viața studentilor,  aceștia deținând trei sau mai multe dispozitive electronice care se pot conecta la internet.


  ,,Contaminarea  cu virusul tehnologiei “  a nativilor începe la vârstele mici.

  Pentru o integrare activă în societate și ,,contaminarea cu virusul digital “,  cetăţenii au nevoie de următoarele abilităţi:
  • gândire critică și de rezolvare a problemelor;
  • colaborarea în reţelele și de conducere de influențe;
  • agilitate si adaptabilitate;
  • iniţiativă și entuziasm
  • comunicare orală și scrisă eficientă;
  • accesarea și analiza de informaţii;
  • curiozitate;
  • imaginație.

  Analiza SWOT Manual Digital

  Manual de comunicare în limba romana pentru minoritati
  cls 1-pentru școlile și sectiile cu predare în limba maghiara
  Puncte tari

   Corectitudinea ştiintifică
  -toate continuturile propunerii de manual şcolar – text, suporturi vizuale – sunt corecte din
  punct de vedere ştiintific, respectă limbajul, terminologia şi logica disciplinei/modulului de
  pregătire profesională
  -interactiunea video foarte buna, click pe bulina aferenta obiectului și acesta se mărește
  -partea audio menține atenția copilului, ideal pt ascultarea cântecelor deoarece copii pot vedea alti copii ca ei care cânta și se pot indentifica cu aceștia însă filmul cu cântecul poate distrage și atenția destul de mult;


  Puncte slabe

  -am observat însă ca pe prima pagina este imnul romaniei în format audio, iar având în vedere ca este un manual pentru minoritati consider ca poate fi interpretata greșit aceasta pozitionare a imnului. Insa manualul conține vocabular roman-maghiar, ceea ce reprezintă un aspect nediscriminatoriu
  -texte prietenoase însă nu neapărat de noutate; am observat ca paginile sunt  încărcate- grafica oboseste prin elementele mici multe și foarte colorate
  -fetele au în continuare numele de Maria și Ana, precum și poezii vechi de acum 20 de ani

  Oportunitati

  Caracterul nediscriminatoriu
  -constructia şi continutul propunerii de manual şcolar – text, suporturi vizuale – promovează
  activ valorile sociale şi individuale, adică respectul, solidaritatea, cooperarea, echitatea,
  toleranna, onestitatea, onoarea, responsabilitatea, spiritul civic etc. – evitând categoric: 
  • inducerea unei percepnii eronate a diferennelor dintre etnii, rase, culturi, genuri,
  confesiuni, categorii sociale, grupuri profesionale etc.

  Amenintari

  - unitățile școlare nu sunt dotate corespunzator
  - utlizarea excesivă poate duce la degradarea vederii

  Sursa:  

  Aplicate care te insoteste cand mergi seara singur

  http://playtech.ro/2015/aplicatia-datorita-careia-nu-iti-va-mai-fi-teama-sa-mergi-pe-jos-noaptea
  http://www.ziarelive.ro/stiri/aplicatia-datorita-careia-nu-iti-va-mai-fi-teama-sa-mergi-pe-jos-noaptea.html