luni, 7 septembrie 2015

Curs 2: Pedagogia in sec. 21

La baza formării competențelor TIC ale profesorilor a stat documentul ,, UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR TEACHERS “ care scoate în evidentă pe langă competențele de TIC pe care profesorul trebuie să le dețină, și capacitatea acestuia de a transmite  aceste competențe elevilor într-o manieră creativă.


Din perspectiva Taxonomiei lui Bloom educația trebuie să fie abordată în maniera holistica incluzând următoarele domenii: cognitiv, afectiv, psihomotor.

Conceptul de I-Curriculum se referă la cunoştinţele și aptitudinile necesare omului pentru a trai și lucra într-o societate digitală.
Conceptul de E-Curriculum se referă la capacitatea de adaptare, asimilare și utilizare a tehnologiei .

Blocajele în sistemul educației:
 • instituţiile
 • profesorii și studenții


  Tendințele actuale:
  1. Technology
  2. Adaptative learning
  3. Blended learning
  4. Asyncronous learning
  5. Course Management System
  6. Digital Storytelling
  7. Differentiated learning
  8. E-Books
  9. Electronic Classroom
  10. Flipped Classroom
  11. Individualized learning
  12. Gamification
  13. Massive Open Online Course ( MOOC)
  14. Online Lab
  15. Open Educational Resources

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu